Dokazano je da karnozin deluje kao osnovna i dopunska terapija kod mnogih oboljenja, uključujući i poremećaje učenja, stanja povezana sa starenjem i neurološke probleme. Karnozin stimuliše stvaranje neurotransmitera, koji se vezuju za receptore u nervima, pomaže njihovo rasterećenje i eliminaciju otpada iz ćelije. Trenutna istraživanja pokazuju da karnozin, kod disleksije i drugih poremećaja učenja, može da ima zaštitno i preventivno delovanje.

Prema povratnim informacijama roditelja dece sa disleksijom, korišćenjem karnozina, poremećaji koji su u vezi sa disleksijom su se smirili, a čitanje se poboljšalo.

Istraživanja su dokazala da osobe sa disleksijom imaju problema sa čitanjem, a male vizualne ili slušne smetnje narušavaju njihovu pažnju i koncentraciju. Deca sa disleksijom ne mogu da filtriraju dolazeće informacije, što otežava stvaranje mentalnih kategorija za prepoznavanje zvučnih reči (fenoma), slova i reči.

Ovo istraživanje je objavljeno u januaru 2007. godine u časopisu Psychological Science. Studije su vodili neurolog Zhong-Lin Lu sa Univerziteta u Južnoj Kaliforniji, naučni saradnik Anne Sperling sa Nacionalnog zdravstvenog instituta, psiholog Franklin Manis sa Univerziteta u Južnoj Kaliforniji i psiholog Mark Seidenberg sa Univerziteta u Medisonu-Wisconsin.

Ovi naučnici smatraju da nemogućnosti filtracije zvukova iz prirodne sredine mogu biti posledica abnormalno niskog nivoa neurotransmitera GABA, koji pomaže mozgu da filtrira nevažne informacije. Karnozin, između ostalog, stimuliše produkciju ovog neurotransmitera, štiti centralni nervni sistem i na taj način pozitivno utiče na disleksiju.

Roditelji dece sa disleksijom, primetili su poboljšanje u čitanju i  veću koncentraciju kod svoje dece,  posle samo nekoliko nedelja korišćenja Karnozina Extra.