Skoro svaki dijabetičar zna šta je HbA1c. To je glikozilovani hemoglobin, koji daje informacije o nivou šećera u krvi u poslednjih nekoliko meseci. Skorašnja istraživanja su dokazala anti-glikacijski efekat karnozina.

Šta je zapravo glikacija?

Ceo organizm je u stalnom procesu koji se zove glikacija (glikozilacija). Ova reakcija podrazumeva vezivanje molekula proteina za molekule šećera (glukozu), sa pratećim formiranjem oštećenih, nefunkcionalnih struktura. Glikacija menja strukturu belančevina i time smanjuje svoju biološku aktivnost. Proteini koji su uključeni u ovaj proces se akumuliraju u zahvaćenim tkivima i odgovorni su za komplikacije, koje dijabetes nosi sa sobom. Glukoza ja motor koji pokreće glikaciju, a rezultat sjedinjavanja glukoze i proteina je nastanak slobodnih radikala i krajnjih produkata glikacije, koji su označeni kao AGEs. Ovi produkti imaju na belančevine veoma toksični efekat. Bolesti koje su u vezi sa starenjem, kao što je očvršćenje arterija, katarakta i neki neurološki poremećaji su u izvesnoj meri posledica glikacije. Karnozin, pored sprečavanja glikacije, pomaže i uklanjanje glikozovanih proteina.

Kod dijabetičara se stvara mnogo veća količina AGEs, nego kod zdravih ljudi. Ovaj proces menja fiziološke funkcije organa sa kasnijim destruktivnim posledicima. Jedana od posledica je 50 x više formiranje slobodnih radikala. Dijabetes je bolest koja ubrzava starenje, AGEs utiču na arterije (nastanak arterioskleroze kod dijabetičara zajedno sa infarktom miokarda, 3 puta  je češće nego kod nedijabetičara), očna sočiva i mrežnjaču, periferne nerve i bubrege. Sprečavanjem glikacije postižemo smanjenje upalnih i degenerativnih promena. Karnozin predstavlja neku vrstu zaštitnog štita, uklanjanjm oštećenih, nepotrebnih i često štetnih proteina.

Karnozin Extra je pogodan za sve dijabetičare, zato što smanjuje rizik za nastanak dijabetesnih komplikacija, posebno bolesti srca, moždanog udara, ateroskleroze, oštećenja bubrega, očnih komplikacija. Pogodan je i za trudnice koje imaju dijabetes, jer smanjuje rizik nastanka dijabetesa kod dece. Karnozin svojim anti-glikacijskim dejstvom može biti koristan u prevenciji i u lečenju komplikacija dijabetesa.