септембар 19, 2018

Statistička obrada podataka iz Upitnika o proceni umora pacijenata sa multipla sklerozom

Pratimo zdravstveno stanje 50 MS pacijenata od aprila meseca 2018 pre i nakon mesečnog korišćenja Karnozina u dozi 2 kapsule ujutru i 2 kapsule uveče, tako što […]
септембар 19, 2018

Određivanje neuromadulatornog potencijala preparata Karnozin Extra

Pomaže nervnim ćelijama u umožavanju i regeneraciji. Povećava proliferativnu moć neuroblasta i pokazuje kvalitativno značajan protektivni potencijal na nervno tkivo. Prema rezultatima ovom ispitivanju, Karnozin Extra […]
септембар 19, 2018

Naturalizacija hidroksilnih radikala

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u ljudskom organizmu i mogu ošteti bukvalno sve ćelijske strukture (membrane, lipide, proteine i DNK). Karnozin Extra je u mogućnosti da otkloni […]
септембар 19, 2018

Naturalizacija azotnih (NO) radikala

Azotni radikal je u visokim koncentracijama izuetno štetan za nervno tkivo i dovodi do neurotokčnosti i gubitka neurona. Karnozin Extra vezuje i ukljanja 40,9% toksičnih NO radikala, nasuprot […]
септембар 19, 2018

Naturalizacija procesa lipidne peroksidacije

Lipidna peroksidacija predstavlja oksidativno oštećenje lipida u ćelijskom membranama, nastalo usled delovanja slobodnih radikala. Lipidna peroksidacija je jedan od osnovnih mehanizama oštećenja kod velikog broja stanja i bolesti: […]
септембар 14, 2018

Delovanje Karnozina Extra na animalnom modelu autoimunog encefalomijelitisa (model multiple skleroze)

Kompanija Carnomed d.o.o. u saradnji sa Medicinskim Fakultetom Univerziteta u Novom Sadu želi da Vam predstavi rezultate istraživanja na modelu multiple skleroze kod miševa.   Najnovije […]