Neurodegenerativne bolesti i Karnozin Extra®

Neurodegenerativne promene se karakterišu degenerativnim propadanjem neurona. U patogenezi neurodegenerativnih bolesti prepliću se genetski faktori i faktori spoljašnje sredine, a jedan od najznačajnih faktora je starenje. Neurodegenerativna  oboljenja  ispoljavaju  različite  simptome,  zahvataju  različite  delove mozga i imaju različite uzroke, ali imaju i neke zajedničke karakteristike:  smanjena  funkcija  mitohondrija, oksidativni  stres,  prisustvo  patoloških proteina,  poremećaji  metabolizma  gvožđa i neuroinflamacija.

 Alchajmerova bolest je najčešće neurodegenerativno oboljenje današnjice koje se ogleda u progresivnoj demenciji, intelektualnim padom, poremećajem pamćenja i kognitivne funkcije. Smatra se da je broj obolelih oko 36 miliona ljudi širom sveta, a naučne pretpostavke kažu da možemo očekivati drastično povećanje ovog broja u narednim godinama. Razlozi za ovakav rast su višestruki i uključuju produženje životnog veka, kao i nedotatak efikasne terapije.

Kako nastaje Alchajmerova bolest i šta se dešava u mozgu obolelih?

Pored oksidativnog stresa i poremećaja u radu mitohondrija, Alchajmerovu bolest karakterišu nakupine (agregati) beta-amiloida. Akumulacija ovog štetnog i toksičnog proteina dovodi do propadanja neurona i njihove funkcije koje se manifestuje zaboravljanjem i disfunkcijom kratkoročnog pamćenja. Oboleli od Alchajmerove bolesti često znaju gde su letovali pre 20tak godina, ali ne mogu da se sete šta su jutros doručkovali.

 

Karnozin Extra smanjuje oksidativni stres i poboljšava mitohondrijalnu funkciju. Takođe, sprečava nakupljanje beta-amiloida i smanjuje njegovu toksičnost čime se smanjuje progresija bolesti. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522447

 

Parkinsonova bolest je neurodegenerativno oboljenje koje se karakteriše nevoljnim pokretima i problemima sa ravnotežom. Dobija je ime po londonskom lekaru James Parkinson-u, koji ju je opisao još početkom XIX veka nazivajući je “drhtava paraliza”. Najčešći i najraniji simpotom je nevoljno podhrtavanje šaka i ruku (tremor). Kako bolest napreduje javljaju se i ukočenost mišića, nemogućnost hoda, kao I mentalne i psihičke smetnje.

Nastaje propadanjem i odumiranjem neurona u bazalnim ganglijama. Ovi neuroni proizvode neurotransmiter dopamin koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta. Dakle, kod Parkinsonove bolesti nema doboljno dopamina. Zlatni standard lečenja ove bolesti u proteklih 50tak godina jeste upotreba leka L-dopa (Madopar) koji nadoknađuje dopamin.

U naučnim studijama je pokazano da se karnozin može uspešno kombinovati sa terapijom L-dope i da povećava njenu efikasnost. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18729814.

Takođe, Karnozin Extra neutrališe neke od neželjenih efekata L-dope, kao što su agresivno ponašanje i poremećaj srčanog ritma.

Ono što je važno napomenuti jeste da su neurodegenerativne bolesti kompleksna i multifaktorijalna oboljenja. Pacijenti oboleli od ovih bolesti često imaju i pridružene komorbiditete (dijabetes, kardiovaskularne probleme).

Iz ovih razloga, doze Karnozin Extra koje dovode do poboljšanja stanja moraju biti više od uobičajenih.