Broj zadovoljnih
korisnika širom sveta

250000

Broj zemalja
distibucije

45

Broj univerziteta sa
kojima sarađujemo

6

Broj univerzitetskih
profesora u našem timu

25

Broj istraživačkih
institucija

9