June 26, 2020
Brokoli

Sulforafan – razlog zbog čega je brokoli toliko zdrav

5 porcija voća i povrća dnevno Iako Svetska zdravstvena organizacija preporučuje unošenje 5 porcija voća i povrća dnevno, svi se još uvek borimo da ovo ostvarimo. […]
December 27, 2019
Kolostrum Extra

Kako da pomognete svom detetu u jačanju imuniteta?

Sa dolaskom zahlađenja, jedna od najčešće spominjanih tema jeste imunitet. Znate li šta je imunitet zapravo? Imunitet je, najkraće rečeno, sposobnost organizma da se odbrani od različitih […]
November 8, 2019

Svetski kongres neurologije u Dubaiju: Predstavljanje apstrakta o uticaju Karnozina Extra na multipla sklerozu

Avgust je mesec. Upravo smo završili pisanje naučnog apstrakta koji se odnosi na pacijente obolele od multiple skleroze. Uz veliku pomoć uvaženog Profesora Sergeja Ostojića, pratili […]
November 2, 2018

Konferencija “The first Mitochondrial Rescue Conference”, London Septembar 2018

Konferencija pod nazivom “The first Mitochondrial Rescue Conference” održana je u Septembru 2018. godine u Londonu. Teme koje su bile pokrivene su:   “Teorija mitohondrijalne medicine […]
October 19, 2018

Konferencija “logopedskom i defektološkom tretmanu dece – novi pristup”

Konferencija pod nazivom “Podrška logopedskom i defektološkom tretmanu dece – novi pristup” uspešno je održana u Sarajevu 8.10.2018. i Beogradu 13.10.2018. Konferenciji je prisustvovalo više od  […]
September 19, 2018

Procena umora i kvaliteta života povezanog sa zdravljem kod pacijenata sa multiplom sklerozom

Tokom 4 meseca pratili smo stanje 51 pacijenta obolelih od multiple skleroze (MS), uzrasta od 20 do 65 godina. Među praćenim pacijentima, 83% je imalo relapsno-remitentni […]
September 19, 2018

Određivanje neuromodulatornog potencijala preparata Karnozin Extra

Ovom studijom smo želeli da vidimo kakav uticaj Karnozin Extra ima na mlade nervne ćelije. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, ispitali smo uticaj Karnozina […]
September 19, 2018

Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija hidroksilnih radikala

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u ljudskom organizmu i mogu ošteti sve ćelijske strukture (membrane, lipide, proteine i DNK). Karnozin Extra je u mogućnosti da […]
September 19, 2018

Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija azotnih (NO) radikala

Azotni radikal je u visokim koncentracijama izuetno štetan za nervno tkivo i dovodi do neurotokčnosti i gubitka neurona. Karnozin Extra vezuje i ukljanja 40,9% toksičnih NO radikala, nasuprot […]