September 19, 2018

Procena umora i kvaliteta života povezanog sa zdravljem kod pacijenata sa Multipla sklerozom

Tokom 4 meseca pratili smo stanje 51 pacijenta koji boluju od multiple skleroze (MS), uzrasta od 20 do 65 godina. Među praćenim pacijentima, 83% je imalo […]
September 19, 2018

Određivanje neuromadulatornog potencijala preparata Karnozin Extra

Pomaže nervnim ćelijama u umožavanju i regeneraciji. Povećava proliferativnu moć neuroblasta i pokazuje kvalitativno značajan protektivni potencijal na nervno tkivo. Prema rezultatima ovom ispitivanju, Karnozin Extra […]
September 19, 2018

Naturalizacija hidroksilnih radikala

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u ljudskom organizmu i mogu ošteti bukvalno sve ćelijske strukture (membrane, lipide, proteine i DNK). Karnozin Extra je u mogućnosti da otkloni […]
September 19, 2018

Naturalizacija azotnih (NO) radikala

Azotni radikal je u visokim koncentracijama izuetno štetan za nervno tkivo i dovodi do neurotokčnosti i gubitka neurona. Karnozin Extra vezuje i ukljanja 40,9% toksičnih NO radikala, nasuprot […]
September 19, 2018

Naturalizacija procesa lipidne peroksidacije

Lipidna peroksidacija predstavlja oksidativno oštećenje lipida u ćelijskom membranama, nastalo usled delovanja slobodnih radikala. Lipidna peroksidacija je jedan od osnovnih mehanizama oštećenja kod velikog broja stanja i bolesti: […]
September 14, 2018

Delovanje Karnozina Extra na animalnom modelu autoimunog encefalomijelitisa (model multiple skleroze)

Kompanija Carnomed d.o.o. u saradnji sa Medicinskim Fakultetom Univerziteta u Novom Sadu želi da Vam predstavi rezultate istraživanja na modelu multiple skleroze kod miševa.   Najnovije […]
July 19, 2018
multipla skleroza i karnozin extra

Zvanično istraživanje uticaja Karnozina Extra na multiplu sklerozu

Kompanija Carnomed d.o.o. u saradnji sa Medicinskim Fakultetom Univerziteta u Novom Sadu želi da Vam predstavi rezultate istraživanja na modelu multiple skleroze kod miševa.   Najnovije […]
June 8, 2018

HRV konsultacije, Beograd 14.07.2018.

Dragi naši, ponovo smo u Beogradu, u IST centru na Banovom Brdu.  Vršićemo konsultacije uz HRV uređaj u subotu 14.07.2018., od 9-17h. Svi ste dobrodošli, Vaš Carnomed!
May 29, 2018

Lični dnevnik Slobodanke Fabijan

4. mesec uz Karnozin Extra: Snaga mi se toliko povećala da sada prelazim nekoliko puta u toku dana razboj, vozim sobni bicikl i vežbam oko sat […]