Karnozin EXTRA® i metabolizam mitohondrija

Šta su mitohondrije i mitohondrijsko disanje?

Mitohondrije su organele u našim ćelijama koje se nazivaju „elektrane“ ćelije zbog njihove centralne uloge u proizvodnji energije u ljudskom telu. Hemijska energija koju proizvode uskladištena je u adenozin trifosfatu (ATP), zbog čega ATP i ima naziv „energetske valute“ ćelije. Ovaj proces stvaranja energije se naziva mitohondrijalno disanje.

NOVA STUDIJA – Kako Karnozin EXTRA®utiče na mitohondrijalno disanje 

U najnovijem istraživanju o Karnozin EXTRA®, istraživači su analizirali kako Karnozin Extra utiče na disanje mitohondrija. Studija je objavljena u ’’International Journal of Morphology’’ i možete pročitati ceo rad ovde. Studija koju je vodila dr Popović na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu ispitivala je nekoliko aspekata u okviru metabolizma mitohondrija i njegov odnos sa Karnozinom EXTRA®.

Šta je studija analizirala?

Istraživači su analizirali da li Karnozin EXTRA® može uticati na metabolizam mitohondrija merenjem nekoliko stvari:

          ✓ Brzina disanja intaktne ćelije je koliko kiseonika ćelije koriste u minuti.

        ✓ Maksimalni oksidacioni kapacitet predstavlja maksimalnu količinu kiseonika koju ćelija može da iskoristi u određenom vremenu.

  • Kako Karnozin EXTRA® utiče na aktivnost kompleksa I, II i IV koji su uključeni u mitohondrijalno disanje?

        ✓ Kompleksi I,II i IV su ključni akteri u procesu ćelijskog disanja.

       ✓ Vimentin je protein koji pomaže ćeliji da održi svoj oblik, integritet i fleksibilnost (2).

 

Istraživači su upoređivali procese u ćelijama koje nisu dobijale nikakav tretmant (kontrola/control) i u ćelijama koje su tretirane Karnozinom Extra u različitim koncentracijama (2, 5 i 10 mM)

Šta je studija pokazala?

  1. Karnozin EXTRA® značajno povećava brzinu mitohondrijalnog disanja u ispitivanim ćelijama

Slika 1. Brzina ćelijske respiracije pri različitim koncentracijama Karnozin Extra (prva zelena traka je bez tretmana, druga je Karnozin Extra na 2mM, treća je Karnozin Extra na 5mM, četvrta je Karnozin Extra na 10mM)

  1. Karnozin EXTRA® povećava maksimalni oksidativni kapacitet u ispitivanim ćelijama

Slika 2. Maksimalni oksidativni kapacitet pri različitim koncentracijama Karnozin Extra (prva zelena traka je bez tretmana, druga je Karnozin Extra na 2mM, treća je Karnozin Extra na 5mM, četvrta je Karnozin Extra na 10mM)

 

 

 

  1. Karnozin EXTRA® povećava aktivnost sva tri kompleksa (kompleks I,II i IV)

 

Slika 3. Uticaj Karnozin Extra na aktivnost kompleksa I,II i IV (prva zelena traka je bez tretmana, druga je Karnozin Extra na 2mM, treća je Karnozin Extra na 5mM, četvrta je Karnozin Extra na 10mM)

 

  1. Karnozin EXTRA® stimuliše proizvodnju vimentina

 

Slika 4. Uticaj Karnozin Extra na proizvodnju vimentina (prva traka je bez tretmana, druga je Karnozin Extra na 2mM, treća je Karnozin Extra na 5mM, četvrta je Karnozin Extra na 10mM)

 

 

 

Koji su zaključci studije?

Kao što smo videli iz gornjih grafikona, Karnozin EXTRA® deluje kao pojačivač mitohondrijalnog metabolizma. Stoga je ovaj rad zaključio: „Zbog stimulacije proizvodnje mitohondrijalne energije u normalnim fibroblastima, naši rezultati sugerišu da je Karnozin EXTRA® potencijalno zaštitni dodatak ishrani u prevenciji bolesti sa izmenjenom funkcijom mitohondrija.“

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Reference:

Popovic A, Drljaca J, Popovic M, Miljkovic D, Marinovic J, Ljubkovic M, Kladar N, Capo I, POPOVIC A, DRLJACA J, POPOVIC M. Mitochondrial Energy Metabolism in Baby Hamster Kidney (BHK-21/C13) Cells Treated with Karnozin EXTRA®. Int. J. Morphol. 2022 Feb;40(1):91-7.

Tang HL, Lung HL, Wu KC, Le AH, Tang HM, Fung MC. Vimentin supports mitochondrial morphology and organization. Biochemical journal. 2008 Feb 15;410(1):141-6.