Psihijatrijski poremećaji i Karnozin Extra®

Psihijatrijski poremećaji polako preuzimaju primat kao prvi uzrok radne nesposobnosti. Čini ih širok spektar oboljenja, koja nastaju usled različitih abnormalnih moždanih aktivnosti koja utiču na ponašanje i kvalitet života pacijenta. Sve su povezane sa hormonskom ili neurotransmiterskom disregulacijom. 

 

 

Depresija je najčešći psihijatrijski poremećaj, u konstantnom rastu, sa preko 270 miliona pacijenata širom sveta. Intenzivno se proučava širom sveta, a danas znamo da se depresija može smatrati i inflamatornim oboljenjem, jer su kod pacijenata pronađeni visoki niovi proinflamatornih citokina.

 

 

Karnozin Extra smanjuje inflamaciju, neutrališući štetne, upalne citokine i time doprinosi boljoj kontroli depresije, uz standardne faramakološke i psihoterapijske protokole.

Naši pacijenti prijavljuju da se bolje osećaju, da imaju više volje i snage. Takođe, adaptacioni mehanizmi na stres se poboljšavaju, ređe dolazi do oscilacija raspoloženja (pogotovo kod žena), veća je mentalna snaga i lakša borba sa problemima.