Razvojni poremećaji – Autizam, disleksija i ADHD

 

Glavne karakteristike svih razvojnih poremećaja su usporavanje i devijacija kognitivnog i socijalnog razvoja.

Poremećaji iz spektra autizma su pervarzivni (trajni) neuro-razvojni poremećaji koji se često dijagnostikuju već u ranom detinjstvu. Odlikuju ih problemi u komunikaciji, socijalizaciji, kao i ponavljajuće ponašanje, tzv stereotipije. Tačan uzrok nastanka autizma je nepoznat, ali se smatra da nastaje dejstvom više faktora – kako genetskih, tako i faktora okruženja. Takođe, poznato je da oko 30% autistične dece ima i neki oblik mitohondrijalne disfunkcije. Globalno, danas imamo skoro epidemijski rast autizma – 6-15% više slučajeva svake godine, što je zaista zabrinjavajuće. Autizam predstavlja ozbiljan zdravstveni i socio-ekonomski problem današnjice. Rad sa defektolozima i logopedima svakako dosta pomaže deci sa razvojnim poremećajima, ali često izostaje farmakološki i suplementacijski pristup ovom problemu.

Još 2002 godine je američki psihijatar Michael Chez došao na ideju da ispita dejstvo L-karnozina kod autistične dece. Studija je obuhvatila 31 dete uzrasta od 3-12,5 godina i trajala je ukupno 8 nedelja. Deca su dobijala 800mg L-karnozina dnevno. Njihov napredak je praćen različitim standardizovanim psihološkim i psihijatrijskim bihejvioralnim testovima. 

Nakon samo 2 meseca, u poređenju sa kontrolnom grupom, deca koja su uzimala karnozin pokazala su statistički vrlo značajan napredak u sledećim oblastima:

Razumevanja

Socijalizacije

Receptivnog govora

Ponašanja

Ovakav napredak i mi vidimo kod naših pacijenata, koji uzimaju Karnozin Extra, kao superiornu formulu L-karnozina. Napredak je individualan, ali se prvo primećuje poboljšanje pažnje i koncentracije. Kada je fokus bolji, svako usvajanje znanja ide mnogo lakše i brže. Deca počinju da rade ono što do tada nisu mogla, neko počne da govori prve reči, neko usmerava prst ka objektu, neko se smiri i bolje spava. Pored roditelja, i logopedi i defektolozi primećuju bolji napredak dece uz Karnozin Extra.

 

Disleksija

Disleksija je poremećaj koji se karakteriše smetnjama u čitanju i razumevanju pročitanog. Smatra se da oko 5-10% populacije ima ovaj problem. Kao i kod autizma, i kod disleksičnih osoba postoji jedna zbrka u prenosu informacija. Karnozin Extra, delujući antioksidativno i neurotransmiterski, usmerava nervne impulse na dobar put. Pažnja i koncentracija se znatno poboljšavaju, a time i olakšavaju simptome disleksije

ADHD

ADHD je poremećaj pažnje udružen sa hiperaktivnošću. Ovaj poremećaj najčešće dolazi do izražaja polaskom u školu. Dečaci sa ADHD-om su obično motorički aktivniji i impulsivnih reakcija, dok devojčice reaguju emocionalno (plačljive, sanjare). Karnozin Extra poboljšava pažnju kod ove dece, a nakon par nedelja korišćenja, primećuje se stabilizacija njihovog raspoloženja i impulsivnosti, postaju mirniji.