Zvanično istraživanje uticaja Karnozina Extra na multiplu sklerozu

multipla skleroza i karnozin extra

Kompanija Carnomed d.o.o. u saradnji sa Medicinskim Fakultetom Univerziteta u Novom Sadu želi da Vam predstavi rezultate istraživanja na modelu multiple skleroze kod miševa.

 

Najnovije istraživanje koje smo pokrenuli 30.01.2018. pokazalo je značajne rezultate i želimo da ih podelimo sa Vama.

Karnozin Extra:

  1. Pomaže nervnim ćelijama u umožavanju i regeneraciji.

Povećava proliferativnu moć neuroblasta i pokazuje kvalitativno značajan protektivni potencijal na nervno tkivo.

  1. Značajno smanjuje simptome kod miševa koji pate od multiple skleroze.

Smanjuje se zapaljenski infiltrat i uočavaju se manja područja demijelinizacije pri dozama od 6 kapsula dnevno.

  1. Karnozin Extra, i pri visokim dozama, ne pokazuje štetno dejstvo na tkivima srca,pluća, jetre,bubrega, mozga, pankreasa, slezine, testisa i digestivnog trakta.

Histološkom analizom nisu primećene strukturne i funkcionalne promene na ćelijama gore navedenih tkiva. Ovakav nalaz svrstava Karnozin Extra u grupu visoko bezbednih preparata za korišćenje, s obzirom da nisu primećeni nikakvi neželjeni efekti.

 

Za više informacija obratite se na:    info@carnomed.rs