Uticaj COVID-19 na rad mitohondrija

Korona virus i karnozin

Iako je status pandemije SARS-CoV 19 virusa potvrđen u junu 2020 godine, nauka i dalje pokušava da rasvetli mehanizme kojima ovaj virus dovodi do komplikacija COVID-19 bolesti. Nakon inficiranja, inkubacioni period traje 5 dana, dok se prvi simptomi javljaju u periodu od 11.5 dana u 97.5% slučajeva.
Sličnosti koje dele pulmonarna vaskularna bolest i COVID-19 ukazuju na to da je moguće da je COVID-19 u osnovi bolest krvnih sudova pluća. Dva bitna poremećaja prisutna su kod oba oboljenja:

  • Povišen oksidativni stres
  • Poremećaj funkcije mitohondrija

Istraživanje koje je sprovedeno na životinjama pokazalo je da je aktivacija mehanizama koji uzrokuju oksidativni stres jedan od ključnih faktora u razvoju oštećenja pluća i stvaranju upale. Povišen nivo reaktivnih kiseoničnih vrsta, koje su odgvorne za nastanak oksidativnog stresa, takođe mogu da dovedu do oštećenja DNK molekula (1). Jedna od početnih studija koje je Carnomed sproveo jeste upravo bila analiza uticaja Karnozina Extra na suzbijanje reaktivnih vrsta kiseonika, hidroksil radikala i azot oksid radikala. Tada smo dokazali da Karnozin Extra značajno smanjuje nivo obe reaktivne vrste kiseonika čime ispoljava izražen antioksidativni potencijal.

Drugo istraživanje koje je proučavalo uticaj SARS-CoV 19 na ćelije i mitohondrije, pokazalo je da virus negativno utiče na rad mitohondrija, što se odrazilo smanjenim mitohondrijalnim potencijalom (1). Još jedno sprovedeno istraživanje na životinjama je pokazalo da SARS-CoV 19 dovodi do fragmentacije mitohondrija, smanjene respiracije i sinteze ATP-a (2). Studija uticaja Karnozina Extra na rad mitohondrija je u toku, a preliminarni rezultati su obećavajući (o tome uskoro!).

Reference:
1.Potus, F., Mai, V., Lebret, M., Malenfant, S., Breton-Gagnon, E., Lajoie, A.C., Boucherat, O., Bonnet, S. and Provencher, S., 2020. Novel insights on the pulmonary vascular consequences of COVID-19. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 319(2), pp.L277-L288.
2.Lei, Y., Zhang, J., Schiavon, C.R., He, M., Chen, L., Shen, H., Zhang, Y., Yin, Q., Cho, Y., Andrade, L. and Shadel, G.S., 2021. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circulation Research, 128(9), pp.1323-1326.