Određivanje neuromodulatornog potencijala preparata Karnozin Extra

Ovom studijom smo želeli da vidimo kakav uticaj Karnozin Extra ima na mlade nervne ćelije. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, ispitali smo uticaj Karnozina Extra na umnožavanje (proliferacija) mladih nervnih ćelija (neuroblasti) od kojih nastaju zrele nervne ćelije.

Karnozin Extra je u različitim dozama dodat kulturi neuroblasta i meren je indeks (Ki67) koji ukazuje na umnožavanje ovih mladih nervnih ćelija, što je prikazano na slici ispod.

Zaključili smo da povećava umnožavanje neuroblasta i pokazuje kvalitativno značajan zaštitini potencijal na nervno tkivo. Takođe je zapaženo je da je u grupi sa najvećom koncentracijom Karnozina Extra najveći broj ćelija u fazi umnožavanja.

Prema rezultatima ovog ispitivanja, Karnozin Extra svojim efektima može doprineti kod stanja i bolesti gde imamo gubitak neurona i smanjenu sinaptičku aktivnost (epilepsija, stanja nakon moždanog udara, neurorazvojni poremećaji, Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest).

Kako biste videli celokupno istraživanje kliknite ovde.

Za više informacija obratite se na:    info@carnomed.rs