Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija procesa lipidne peroksidacije

Lipidna peroksidacija predstavlja oksidativno oštećenje lipida u ćelijskom membranama, nastalo usled delovanja slobodnih radikala. Lipidna peroksidacija je jedan od osnovnih mehanizama oštećenja kod velikog broja stanja i bolesti: epilepsija, kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti, autizam i starenje.

 

Karnozin Extra sprečava štetne efekte lipidne peroksidacije za 58,9%, u poređenju sa čistom L-karnozin supstancom (5,2%) i L-karnozinom iz drugih suplemenata (8,7%).