Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija hidroksilnih radikala

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u ljudskom organizmu i mogu ošteti sve ćelijske strukture (membrane, lipide, proteine i DNK).

Karnozin Extra je u mogućnosti da otkloni 71,7% hidroksilnih radikala u poređenju sa čistom L-karnozin supstancom (48,8%) i L-karnozinom iz drugih suplemenata (42,7%).