Antioksidativni kapacitet: Neutralizacija azotnih (NO) radikala

Azotni radikal je u visokim koncentracijama izuetno štetan za nervno tkivo i dovodi do neurotokčnosti i gubitka neurona.

Karnozin Extra vezuje i ukljanja 40,9% toksičnih NO radikala, nasuprot čistom L-karnozinu (9,8%) i L-karnozinu iz drugih suplemenata (9,8%).