Konferencija “The first Mitochondrial Rescue Conference”, London Septembar 2018

Konferencija pod nazivom “The first Mitochondrial Rescue Conference” održana je u Septembru 2018. godine u Londonu. Teme koje su bile pokrivene su:

 

“Teorija mitohondrijalne medicine i slobodnih radikala”, “Karnozin i Carnomed proizvodi”, “Istraživanja i budući planovi”, o navedenim temama govorila je Jasna Simičić, farmaceut

 

O “Autonomnom nervnom sistemu” i “Uvodu o HRV-u”, kao i o “Praktičnoj primeni HRV-a” govorio je Goran Abraham, lekar opšte prakse.

 

Dok je o samoj teoriji “Varijabilnosti otkucaja srca (HRV)” govorio Nenad Ristić.

 

Nešto više o “Praktičnim savetima i mitohondrijama” govorila je Lilias Ahmeira.

 

Konferenciju je ispratilo više od 50 učesnika što je dobar pokazatelj zainteresovanosti javnosti za ono šta imamo da ponudimo. Radujemo se novim internacionalnim iskustvima.

 

Vaš,

Carnomed.