Konferencija “logopedskom i defektološkom tretmanu dece – novi pristup”

Konferencija pod nazivom “Podrška logopedskom i defektološkom tretmanu dece – novi pristup” uspešno je održana u Sarajevu 8.10.2018. i Beogradu 13.10.2018. Konferenciji je prisustvovalo više od  50 logopeda i defektologa kao i roditelja zainteresovanih za edukaciju i pomoć deci. Zbog posećenosti i zainteresovanosti učesnika radujemo se organizaciji novih konferencija, a o datumima i ostalim pojedinostima bićete blagovremeno obavešteni.

 

Vaš,

Carnomed tim.