Karnozin Extra i Multipla Skleroza – Pilot Studija

Nakon značajnih rezultata naših pretkliničkih studija o Karnozinu EXTRA® i mišijem modelu MS, usledila je naša pilot studija. Studija je ispitivala efekte Karnozina EXTRA® kod pacijenata obolelih od MS. Naša prva pilot studija je objavljena u veoma važnom časopisu iz ove oblasti – Nutrition Research.
· Kod svih pacijenata, bez obzira na nivo progresije bolesti, došlo je do smanjenja opšteg zamora (često opisan kao ‘’prevelik osećaj umora’’). Ovo je veoma bitan rezultat jer se zamor navodi kao jedan od najtežih simptoma ove bolesti po pacijente, a čak je i povezan sa nastankom depresije (1,2)
· Drugi značajan rezultat koji je zapažen kod svih pacijenata je smanjenje utrnulosti, slabosti, bola i depresije
· Razdaljina koju mogu da pređu šetajući se takođe poboljšala, čak 51% povećanja pređene razdaljine je zabeleženo kod pacijentkinje kod koje je dijagnoza postavljena pre 4 godine
· Antioksidativni kapacitet u serumu je povišen kod svih pacijenata
· Nivo laktata u serumu je snižen što može ukazati na zaštitno dejstvo Karnozina EXTRA® u slučaju povišenih nivoa laktata u MS (3)
· Nisu zabeležena ozbiljna neželjena dejstva Karnozina EXTRA®