Heart Rate Variability Analysis (varijabilnost srčanog ritma)

Zamislite da sednete udobno u fotelju i da za manje od 5 minuta dobijete kompletno stanje Vаšeg organizma. Potpuno bezbolno, neinvazivno, bez ikakvog zračenja, skeniranja, bez gutanja barijuma… Mislite da je to nemoguće? Predstavljamo Vam HRV metodu.

Analiza varijabilnosti srčane frekvencije je u proteklih nekoliko godina stekla izuzetnu popularnost kao jedan od najefektivnijih pokazatelja ne-specifičnih zdravstvenih rizika. Naučne i kliničke studije su utvrdile da je korisna u skoro svim granama medicine.

HRV je neinvazivan, potpuno automatizovan sistem, zasnovan na računarskoj tehnici, pruža analizu varijabilnosti srčane frekvencije (HRV) za kvantitativnu analizu automnog nervnog sistema (ANS) i autonomnog balansa (simpatičkog i parasimpatičkog). Inovativna tehnologija, koja stoji iza HRV-a, podrazumeva kompjutersku analizu HRV-a i procenu autonomnih funkcija, što ga čini korisnim za većinu kliničkih medicinskih disciplina.

HRV je rezultat preko 30 godina primenjenog naučnog istraživanja od strane tima istaknutih lekara i specijalista.

Programiran je da se koristi u različitim granama medicine: kao što su kardiologija, neurologija, anesteziologiija, pedijatrija, psihologija, psihoterapija, sportska medicina, fitnes programi…

HRV pruža mogućnost za procenu akumuliranog fizičkog i mentalnog stresa. Preteran stres je uobičajni faktor rizika po zdravlje, koji izaziva razvoj  specifičnih bolesti.

Ko sve treba da se izmeri na HRVu:
-svi koji su pod jakim psihičkim i fizičkim stresom
-svi koji pate od hroničnih bolesti
-svi koji imaju problema sa spavanjem
-svi koji pate od alergije
-pre i posle operacije
-pre, tokom i posle hemoterapije
-profesionalni sportisti
-svi oni koji brinu o svom zdravlju i žele da preveniraju nastank bolesti

Koliko često i kada bi trebali da vršimo merenja na HRVu?
-Kod hroničnih bolesti i stalnog stresa 6 puta godišnje
-Radi prevencije 1-2 puta godišnje
-Nakon određenog vremena korišćenja neke terpije, kako bismo ispratili efekte
-Po savetu i preporuci doktora

Kako izgledaju rezultati HRV uređaja?
Predstavljamo Vam neke tipične rezultate za:
20 x veći indeks stresa od normalnih vrednosti
TP (Total power odnosno ukupna moć organizma) na svega 1% od referentnih vrednosti
10 x veći indeks stresa
TP (Total power odnosno ukupna moć organizma) na svega 1,5% od referentnih vrednosti

ANS/HRV u različitim medicinskim oblastima:

Kardiologija i kardiovaskularne bolesti

Otkriveno je da je smanjenje tonusa nerva vagusa povezano sa akutnim infarktom miokarda. HRV se može koristiti kao prognostička metoda, mogu se predvideti rizici od iznenadne srčane smrti i aritmičnih komplikacija. Smanjena aktivnost nerva vagusa je nađena  kod pacijenata sa koronarno-arterijskom bolešću i primarnom hipertenzijom. Nakon transplantacije srca, odbijanje alografta može biti predviđeno smanjenjem ukupne spektralne moći (total spectral power-TP, jedan od parametara koji se dobija HRV analizom).

Neurologija

HRV reflektuje autonomnu disfunkciju centralnog porekla kod pacijenata koji boluju od Parkinsonove bolesti, spinalno-cerebralne degeneracije, Shy-Dragerovog sindroma, multiple skleroze, hroničnog alkoholizma, Guillan-Barre sindroma, kvadriplegije, autizma, Alchajmerove bolesti itd.

Dijabetes Melitus

Dijabetesna kardiomiopatija pokazuje značajno smanjenje varijabilnosti srčanog ritma. Pošto ovo smanjenje često sledi pre kliničkih simptoma, HRV se može koristiti za rano predviđanje dijabetesne patologije, posebno kod dece, kao i za predviđanje nastanka komplikacija DM.

Glumerulonefrits sa renalnom isuficijencijom

Smanjenje tonusa vagusa je nađeno kod uremičnih pacijenata, koje se manifestuje smanjenjem kratkih talasa – povezanih sa spektralnom moći HRV analize.

Farmakološki uticaj

Blokatori kalcijumovih kanala, beta blokatori, sredstva za smirenje i opuštanje, skopolamin (simpatomimetik, stimulatior vagusa) itd. povećavaju vreme, kao i domen frekvencije koju meri HRV. Suprotno tome, atropin smanjuje aktivnost vagusa. Zanimljivo je napomenuti, da nifedipin (Ca–blokator) nema efekta na HRV.

Toksikologija

HRV analiza može da otkrije težinu autonomnih disfunkcija izazvanih neurotoksičnim agensima iz okoline kao što su organski rastvarači, pesticidi, nitrati, organski fosfati, olovo, itd.

Stres povezan sa poslom

Upravljanje vibrirajućim alatima, neadekvatan režim rada i odmora, prašina različitih vrsta, ergonomski nedostaci, previše rada, loša mikro klima, psihički stres itd. može da smanji varijabilnost srčanog ritma. Ovo se koristi za njihovu kvantitativnu procenu i kontrolu.

Medicinska ekologija

Ekološka opasnost treba da bude procenjena ne samo merenjem nivoa ekoloških trovača, već i uticajem koji oni imaju na zajednički funkcionalni status populacije koja živi u ekološki kontaminiranim prostorima. Ovo može biti urađeno ispitivanjem hronično povišenog simpatičkog tonusa HRV merenjima.

Sport i fitnes

Stanje pre treniranja, kao i efekat metoda relaksacije, upotreba zabranjenih lekova mogu se uspešno kontrolisati HRV-om.

Primenjena psihologija

Putem analize, kojom se vraća više koraka unazad, nalazi se da fenomeni kao što su depresija, nedostatak socijalne podrške, nekontrolisani lokus kontrole, loši porodični ili socijalni odnosi, itd. povećavaju dugi talasi spektralne moći i smanjuju ukupnu spektralnu moć.

Nekonvencionalni medicinski tretmani

Efekti manuelne terapije, tradicionalne kinske terapije, aromaterapije, masaže, saune, automatskog treninga gena, joge, Silva metoda, itd. su nešto što je teško proceniti bez praćenja njihovog uticaja na zajednički funkcionalni status, koji pokazuje HRV.

Opšte je poznato da je vojna industrija izbacila mnoge patente koji su tek posle mnogo godina počeli da se koriste i u civilnim oblastima. Posao profesionalnog vojnika povlači mnogo fizičkog, kao i mentalnog napora.
Mnoge vojne institucije su prepoznale prednost HRV metode I uvrstile ovu metodu kao jednu od osnovnih za procenu zdravstvenog stanja svojih vojnika.

Zdravstveno (životno) osiguranje

Još jedna potvrda koliko je HRV metoda fantastičan način procene stanja organizma potvrđuje činjenica da su nedavno osiguravajuće kuće u Norveškoj i Japanu uveli korišćenje HRV-a, kao metode predviđanja ukupnih zdravstvenih rizika.