Mitohondrijalna terapija je našla primenu u Ruskom svemirskom zdravstvenom centru, sa ciljem da se zaštite astronauti od štetnih efekata dugog izlaganja sunčevim zracima u Kosmosu i bolje adaptacije na stres kojem su izloženi. Telo astronauta u Kosmosu stari osam godina, za jednu normalnu godinu na Zemlji.

Mitohondrijalna medicina se fokusira na procese koji se odvijaju na nivou ćelije. Dobar rad ćelije podrazumeva i dobar rad tkiva, organa i celog organizma. Može se reći da njen život zavisi od dva glavna faktora: od stabilnosti proteinskih struktura (ćelija funkcioniše samo tada kada ima određenu stukturu) i energije napravljene u organelama ćelije (mitohondrijama).

Mitohondrije zauzimaju centralno mesto u proizvodnji energije u svim ljudskim i životinjskim ćelijama, jednostavnije rečeno, one su prave male fabrike za porizvodnju energije. Bez mitohondrija, život nije moguć. Broj mitohondrija je veoma varijabilan i može dostići cifru od nekoliko desetina hiljada i to samo u jednoj ćeliji. On zavisi, naravno, od vrste ćelije, od funkcije koju ćelija u organizmu vrši i takođe i od intenziteta funkcionisanja ćelije. Naučno je dokazano da mitohondrije imaju svoju DNK (kodiraju stvaranje energije), čije oštećenje aktivira niz patogenih promena u mitohondriji a i ćeliji, a samim tim može dovesti do razvoja tumora, kardiovaskularnih  i drugih oboljenja.