STUDIJA: Karnozin EXTRA® utiče na mitohondrijalno disanje preko delovanja na oksidativnu fosforilaciju u ćelijama raka dojke

Bazalno ćelijsko disanje

Pokazalo se da karnozin, dipeptid koji se javlja u prirodi, ima antikancerogeno dejstvo kod određenih vrsta karcinoma tako što potiskuje glikolizu u tumorskim ćelijama. Glikoliza je jedan od načina proizvodnje energije koji dominira u ćelijama raka. Istraživači sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu istraživali su kako Karnozin EXTRA® utiče na drugi način proizvodnje energije u ćelijama raka koji se zove oksidativna fosforilacija. Studija koju je vodila dr Jovana Drljača analizirala je da li Karnozin EXTRA® može da potisne oksidativnu fosforilaciju u ćelijskoj liniji raka dojke (MCF-7).

Rezultati su pokazali da je Karnozin EXTRA® (Carnomed) pokazao značajno smanjenje potrošnje kiseonika u obe ćelijske linije. Štaviše, aktivnosti kompleksa I, II i IV mitohondrijalnog transportnog lanca elektrona u obe ćelijske linije bile su smanjene. Najjače inhibitorno dejstvo pokazalo se na aktivnost kompleksa II mitohondrijalnog lanca transporta elektrona.

Grafikoni ispod pokazuju rezultate studije. Slika broj 1 pokazuje da tumorske ćelije tretirane najvećom koncentracijom Karnozin EXTRA® imaju skoro 4 puta niže bazalno ćelijsko disanje u odnosu na kontrolu (bez tretmana).

Bazalno ćelijsko disanje

Slika 1. Bazalno ćelijsko disanje

E1, E2, E3 predstavljaju Karnozin EXTRA® grupe u rastućim koncentracijama

 

Slike 2, 3 i 4 pokazuju da Karnozin EXTRA inhibira komplekse I,II i IV koji prenose elektrone u ciklusu respiratornog lanca u tumorskim ćelijama. Na taj način, Karnozin EXTRA® inhibira mehanizam disanja u ćelijskoj liniji MCF-7 tumora.

 

 

Slike 2, 3 i 4. Inhibicija kompleksa I, II i IV

E1, E2, E3 predstavljaju Karnozin EXTRA® grupe u rastućim koncentracijama

Slika 5 pokazuje da Karnozin EXTRA® inhibira maksimalni kapacitet lanca transporta elektrona, što znači da Karnozin EXTRA®  smanjuje maksimalnu potrošnju kiseonika u tumorskim ćelijama.

 

Slika 5. Inhibicija maksimalnog kapaciteta elktron transportnog lanca (ETL)

E1, E2, E3 predstavljaju Karnozin EXTRA® grupe u rastućim koncentracijama

 

 

Ova studija je pokazala da Karnozin EXTRA® može biti obećavajući novi antitumorski agens zbog svoje sposobnosti da potisne energetski metabolizam u ćelijama raka dojke kod ljudi. Možete pročitati ceo sažetak OVDE.